Software projecten Informatica

In het Software project aan de Universiteit Utrecht ontwikkelen studenten software of games in een professionele setting. Ze voeren hierbij in teams een opdracht uit voor een opdrachtgever. Het project fungeert als afstudeeropdracht van de bachelor Informatica. De Universiteit Utrecht is hiermee uniek in Nederland.

De studenten vormen een zelfstandig ontwikkelteam of game studio van ongeveer 10 personen. Ze zijn hierbij zelf verantwoordelijk voor de planning van het software ontwerp- en ontwikkeltraject. Ze werken hierbij volgens SCRUM. Na elke sprint is er een demo voor de klant gevolgd door een overleg over de prioriteiten in het project.

De teams krijgen een vaste werkruimte met de benodigde computer-apparatuur bij het departement Informatica en doen daar bijna al het projectwerk. Er is begeleiding door een docent Informatica.

Voor het maken van een game is ook artwork nodig. Daarom werken onze studenten in game projecten samen met MBO studenten van de opleiding Game Artist, bijvoorbeeld aan het Grafisch Lyceum Utrecht.

De organisatie van Softwareprojecten wordt gedaan vanuit het Projectbureau Informatica. Het Projectbureau bereidt de projecten samen met de opdrachtgevers voor. Opdrachtgevers betalen een onkostenvergoeding aan de universiteit.

Heeft u belangstelling om een team voor u software of een game te laten ontwikkelen? Bel of mail ons:

Hierbij onze Factsheet