Softwareproject Informatica

In het Softwareproject aan de Universiteit Utrecht ontwikkelen studenten software of games in een professionele setting. Ze voeren hierbij in teams een opdracht uit voor een opdrachtgever. Het project fungeert als afstudeeropdracht van de bachelor Informatica. De Universiteit Utrecht is hiermee uniek in Nederland.

De studenten vormen een zelfstandig ontwikkelteam of game studio van ongeveer 8-10 personen. Ze zijn hierbij zelf verantwoordelijk voor de planning van het software ontwerp- en ontwikkeltraject. Ze werken hierbij volgens Scrum. Na elke sprint is er een demo voor de klant gevolgd door een overleg over de prioriteiten in het project.

De teams krijgen een vaste werkruimte met de benodigde apparatuur bij het departement Informatica en doen daar bijna al het projectwerk. Er is begeleiding door een docent Informatica.

De organisatie van Softwareprojecten wordt gedaan vanuit het Projectbureau Informatica. Het Projectbureau bereidt de projecten samen met de opdrachtgevers voor. Opdrachtgevers betalen een onkostenvergoeding aan de universiteit.

Heeft u belangstelling om een team voor u software of een game te laten ontwikkelen? Bel of mail ons:

Hierbij onze Factsheet